PRACOWNICY:

KIEROWNIK

mgr Magdalena Owczarek

TERAPEUCI

mgr Jacek Chareński

mgr Olga Broda

mgr Daniel Pradella

mgr Daria Nowastowska

mgr Arleta Pechta

mgr Katarzyna Pogiel - Dąbrowska

Katarzyna Świtniewska

REHABILITANT

--------------------

PSYCHOLOG

mgr Joanna Staniszewska

ADMINISTRACJA

Maria Adamowska