RĘKODZIELNICZO-PLASTYCZNA

TUTAJ UCZYMY SIĘ :

- poznania różnych technik plastycznych i rękodzieła artystycznego, które wpływają na rozwój wrażliwości estetycznej oraz usprawniają percepcję wzrokowa i wzrokowo-ruchową

- prostych technik wykonywania wyrobów artystycznych i użytkowych z różnego typu materiałów

- posługiwania się przyborami do szycia ręcznego

- rozpoczynania i zakańczania nitek

- ściegów podstawowych i ozdobnych

- technik tkactwa makramowego (splot falisty, splot płaski, węzeł tkacki, splot naprzemienny, splot żeberkowy)

- wykonywania prac ze sznurka sizalowego i papierowego (formowanie, wiązanie w zaplanowaną całość)

- wykonywania prac z zakresu plastyki (tworzywa sztuczne, tektura, papieroplastyka, rzeźba w materiale miękkim – masa solna, masa papierowa, modelina, plastelina itp.) techniki malarskie, farbowanie tkanin i sznurka)

- marszczenia i malowania tkaniny na płaszczyźnie wg. wzoru

- zdobienia tkaniny przez aplikacje

- wykonywania kompozycji z suszu: przestrzenne i na płaszczyźnie

- prac techniką kolaż

- techniki Batnik

- posługiwania się różnymi narzędziami i materiałami

- stosowania różnych technik i form działania

- poznawania podstawowych problemów w plastycznych: linia, barwa, światło, bryła, faktura, przestrzeń, ruch

- plastycznego wyrażanie swoich przeżyć

- rozwijania sprawności manualnej

- przyswajania podstawowych wiadomości z dziedziny estetyki i sztuki