REHABILITACYJNA

REHABILITACJA RUCHOWA- dostosowanie form ruchu do każdego uczestnika

- indywidualne programy rehabilitacyjne

- gimnastyka ogólnorozwojowa

- ćwiczenia z przyborami

- gry zespołowe

- zabawy orientacyjne, porządkowe

- masaż leczniczy

- ćwiczenia na przyrządach rehabilitacyjnych

- zespołowe formy ruchu usprawniające i relaksujące