MUZYCZNO-TEATRALNA

TUTAJ UCZYMY SIĘ :

- komunikacji niewerbalnej (posługiwanie się gestykulacją, mimiką, elementy akustyczne połączone z motorycznym przepracowaniem)

- transformowania złych doświadczeń na dobre

- spontanicznego działania, improwizowania

- przepracowania problemów bez użycia słów („mówienie” muzyką)

- tworzenia symboli (przedstawienie za pomocą muzyki uczuć, doświadczeń)

- stwarzania okazji doświadczania własnej osoby (podmiotowość)

- odreagowania emocji

- reorganizacji patologicznych aspektów osobowości uczestnika, poprawa relacji w grupie

- łączenia muzyki z rytmiką, gestem, śpiewem, mowa, plastyką w celu uwrażliwiania systemu mięśniowo-nerwowego, aktywizowania czynności psychicznych i wpływania na wieloaspektowy rozwój osoby

- proste scenariusze (bajki, baśnie, jasełka):

* właściwa postawa i oddech przy wygłaszaniu kwestii

*zrozumienie treści scenariusza

*podział ról z uwzględnieniem możliwości uczestników

*próby opanowanie pamięciowego krótkich tekstów i piosenek

* wyrazistość wypowiedzi, właściwa intonacja, prawidłowe operowanie głosem, koordynowanie usterek językowych (współpraca z logopedą)

* rola ruchu, gestu, mimiki, dźwięku

* rozbudzanie wyobraźni, różne środki ekspresji, wyrażanie uczuć, pokonywanie tremy, oswajanie się z publicznością

- gry pantomimiczne służące odprężeniu, koncentracji, wyrażaniu uczuć i nastrojów, rozwijanie wyobraźni

- organizowania uroczystości okolicznościowych w warsztacie

- przygotowania do właściwego odbioru sztuki (przybliżenie treści sztuki, charakteru pracy aktora, wyjazdy do teatru, opery, filharmonii)