MULTIMEDIALNO-POLIGRAFICZNA

TUTAJ UCZYMY SIĘ :

- pracy z komputerem

- poznania sprzętu informatycznego

- poznawania funkcjonowania systemu operacyjnego Microsoft Windows

- poznawania obsługi programów użytkowych ( Word, Excel, Paint)

- pracy z programami edukacyjnymi ( w zależności od poziomu rozwoju intelektualnego uczestnika – programy graficzne, poznawanie liter i cyfr, nauka pisania, nauka liczenia itd.)

- zakładania oraz korzystania z poczty elektronicznej

- śledzenia nowinek technicznych w dziedzinie multimedialnej

- wykonywanie kartek okolicznościowych, dyplomów, zaproszeń, podziękowań, wizytówek, adresowanie kopert, druków dla księgowości itd.

- obsługi telefonu, faksu, kopiarki, niszczarki, aparatu fotograficznego, kamery, drukarki, skanera

- łączności z mieszkańcami Unii Europejskiej i świata podczas sesji internetowych

- korzystania z multimedialnych źródeł informacji - posługiwania się komputerem oraz określonymi oprogramowaniami dostosowanymi do możliwości uczestnika – programy użytkowe

- wyszukiwania wiadomości na interesujący uczestnika temat – wyszukiwarki internetowe

- obsługi poczty elektronicznej

- kontynuowania i rozwijania umiejętności szkolnych: pisanie, czytanie liczenie, kojarzenie, myślenie, rozpoznawanie itp. – programy edukacyjne

- poprawy i rozwoju zdolności manualnych.

- redagowania i pisania tekstów, pism urzędowych w celu podjęcia pracy